Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP)

Een Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) is  een lange termijnplan voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties.

Een meerjarenonderhoudsplanning bestaat uit drie zaken:

  1. een beschrijving van de zaken waarvoor het onderhoud wordt gepland, in de vorm van een lange lijst onderdelen waar het gebouw uit bestaat. Vaak worden deze zaken opgedeeld in de zogenaamde EMD’s: Elementen, Materialen en Detailleringen;
  2. een tijdschema waarin de onderdelen in de tijd zijn uitgezet voor een inspectie, het onderhoud of de vervanging;
  3. de taken (inhoudelijk) die behoren bij het vastgestelde moment in het schema waarop de taak moet worden uitgevoerd eventueel voorzien van de kostprijs voor de uitvoering van de taken, per taak.

Voordelen van een MJOP

Een meerjarenonderhoudsplan is een eerste voorwaarde voor goed onderhoud van uw gebouw en de daarin aanwezige installaties. Als u beschikt over een actueel MJOP:

  • heeft u inzicht in de bouwkundige staat van het gebouw;
  • voorkomt u onnodig hoge kosten door achterstallig onderhoud;
  • heeft u direct inzicht in de onderhoudskosten op de korte en de langere termijn;
  • reserveert u nooit te veel of te weinig en u voorkomt fluctuaties in de maandelijkse bijdragen.