Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

EPW inspecties kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van EPW inspecties, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

EPW inspecties kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom EPW inspecties gegevens nodig heeft:
EPW inspecties verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan EPW inspecties uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 
EPW inspecties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden 
EPW inspecties verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek 
Op de website van EPW inspecties worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. EPW inspecties gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@epwinspecties.nl EPW inspecties zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging 
EPW inspecties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van EPW inspecties maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door EPW inspecties verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@epwinspecties.nl

EPW inspecties is als volgt te bereiken: 
Postadres: Smidsstraat 5, 8601 WB Sneek Vestigingsadres: Smidsstraat 5, 8601 WB Sneek Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 83554122 Telefoon: 0515-700242 E-mailadres: info@epwinspecties.nl